จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

 โดยทีมงานของเราจะคอยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นขอเอกสารใบอนุญาติให้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย กับทางสถานทูต

ซึ่งในกลุ่มประเทศเช็งเก้น ต้องเตรียมเอกสารบางส่วนที่ทางสถานทูตต้องการมาแสดงเพื่อขอให้ออกใบอนุญาติจดทะเบียนสมรสในไทยได้ และบางประเทศ จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนกับสำนักงานที่ประเทศของตนเองก่อนว่าต้องการมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ถ้าบุคคลใดเคยหย่า หรือเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จำเป็นต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงด้วย

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ อาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ตามความต้องการของแต่ละประเทศ แต่ต้องทำให้ถูกขั้นตอนและกฏหมายของประเทศไทย

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาเบื้องต้นก่อน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของท่านเอง ทีมงานของเราสามารถดูแลท่านตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายของการจดทะเบียนสมรส

โทรสายด่วน   087-5859261    0831109110